annotate mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents acf5bbdddfc0
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
1856
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1369
diff changeset
2 /EVENT #N|* accept|ignore|reject [argumenty zdarzenia]
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3 /EVENT list
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
4
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
5 Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
1369
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1288
diff changeset
6 Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń.
1856
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1369
diff changeset
7 Argumenty zdarzenia będą interpretowane na zasadach zdarzenie-do-zdarzenia. Jedyny wbudowany przypadek: w momencie odrzucania zaproszenia (reject) - argument, o ile występuje zostanie zinterpretowany jako powód odrzucenia.
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
8
1856
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1369
diff changeset
9 /event #N|* accept [argumenty zdarzenia]
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
10 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
1856
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1369
diff changeset
11 /event #N|* ignore [argumenty zdarzenia]
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
12 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane
1856
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1369
diff changeset
13 /event #N|* reject [argumenty zdarzenia]
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
14 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
15 /event list
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
16 Wyświetla listę oczekujących zdarzeń