annotate mcabber/doc/help/pl/hlp_module.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
1856
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
2 /MODULE load|unload [-f] module
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3 /MODULE info module
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
4 /MODULE [list]
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
5
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
6 Włącza, wyłącza lub wyświetla informacje o module.
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
7
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
8 /module load [-f] module
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
9 Włącza wskazany moduł. Jeżeli wywołano z flagą -f, większość błędów ładowania modułu zostanie zignorowanych.
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
10 /module unload [-f] module
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
11 Wyłącza wskazany moduł.
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
12 Uwaga: Użycie flagi -f nie spowoduje usunięcia zależności od modułu!
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
13 /module info module
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
14 Wyświetla dostępne informacje na temat modułu.
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
15 /module [list]
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
16 Wyświetla moduły w postaci: [nazwa modułu] [liczba odwołań] ([Załadowany ręcznie/automatycznie]) [dodatkowe informacje takie jak wersja, zależności modułu]