annotate mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents de75b9774f86
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
1708
de75b9774f86 Update documentation
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1247
diff changeset
2 /REQUEST last|ping|time|vcard|version [jid]
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3
1856
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1708
diff changeset
4 Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do wskazanego użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z JIDem, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
5
1247
3296ab75d8f3 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1081
diff changeset
6 /request last
1081
09cd1ee00c60 Update PL help files (Salvador)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
7 Żąda "ostatnich" informacji (najczęściej czas bezczynności)
1708
de75b9774f86 Update documentation
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1247
diff changeset
8 /request ping
1856
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1708
diff changeset
9 Wysyła żądanie XMPP Ping. Należy użyć pełnego JIDa; żądanie z niepełnym JIDem zostanie obsłużone przez serwer.
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
10 /request time
1081
09cd1ee00c60 Update PL help files (Salvador)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
11 Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u danej osoby
09cd1ee00c60 Update PL help files (Salvador)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
12 /request vcard
1247
3296ab75d8f3 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1081
diff changeset
13 Żąda Vcard od danej osoby
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
14 /request version
1081
09cd1ee00c60 Update PL help files (Salvador)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
15 Żąda zwrócenia wersji klienta danej osoby