annotate mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents 8c6ea998f484
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
1778
8c6ea998f484 Update /set help file for other languages than English
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 918
diff changeset
2 /SET [opcja [= wartość]]
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
4 Wyświetla, lub zmienia wartość opcji "opcja".
1856
6352c9a79845 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1778
diff changeset
5 Jeżeli nie podano argumentów wyświetla listę wszystkich ustawionych opcji i ich wartości.