comparison mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents acf5bbdddfc0
children
comparison
equal deleted inserted replaced
1855:c5b2789443c3 1856:6352c9a79845
1 1
2 /EVENT #N|* accept|ignore|reject 2 /EVENT #N|* accept|ignore|reject [argumenty zdarzenia]
3 /EVENT list 3 /EVENT list
4 4
5 Zarządza oczekującymi zdarzeniami. 5 Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
6 Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń. 6 Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń.
7 Argumenty zdarzenia będą interpretowane na zasadach zdarzenie-do-zdarzenia. Jedyny wbudowany przypadek: w momencie odrzucania zaproszenia (reject) - argument, o ile występuje zostanie zinterpretowany jako powód odrzucenia.
7 8
8 /event #N|* accept 9 /event #N|* accept [argumenty zdarzenia]
9 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane 10 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
10 /event #N|* ignore 11 /event #N|* ignore [argumenty zdarzenia]
11 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane 12 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane
12 /event #N|* reject 13 /event #N|* reject [argumenty zdarzenia]
13 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane 14 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane
14 /event list 15 /event list
15 Wyświetla listę oczekujących zdarzeń 16 Wyświetla listę oczekujących zdarzeń