diff mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt @ 1315:18f1f82303ce

Update help files Trying to keep help files in sync...
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 02 Oct 2007 22:07:35 +0200
parents b6d333044269
children b4cdaaab4748
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt	Thu Sep 20 21:41:06 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt	Tue Oct 02 22:07:35 2007 +0200
@@ -1,5 +1,7 @@
 
  /COLOR roster (status joker (color|-)|clear)
+ /COLOR mucnick nick (color|-|!)
+ /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
 
 Met het 'color' commando kunnen dynamisch de kleur eigenschappen van het scherm worden aangepast.
 
@@ -13,3 +15,5 @@
  'Kleur' is de gewenste kleur.
  Indien de waarde voor kleur '-' is, wordt de kleur-definitie verwijderd.
  Wanneer meer dan een definitie van toepassing is, wordt de kleur gebruikt van de laatst aangemaakte (niet overschreven) definitie.
+/color mucnick nick (color|-|!)
+/color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]