diff mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents acf5bbdddfc0
children
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt	Fri Apr 02 18:29:52 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt	Sat Apr 03 14:32:09 2010 +0200
@@ -1,15 +1,16 @@
 
- /EVENT #N|* accept|ignore|reject
+ /EVENT #N|* accept|ignore|reject [argumenty zdarzenia]
  /EVENT list
 
 Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
 Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń.
+Argumenty zdarzenia będą interpretowane na zasadach zdarzenie-do-zdarzenia. Jedyny wbudowany przypadek: w momencie odrzucania zaproszenia (reject) - argument, o ile występuje zostanie zinterpretowany jako powód odrzucenia.
 
-/event #N|* accept
+/event #N|* accept [argumenty zdarzenia]
  Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
-/event #N|* ignore
+/event #N|* ignore [argumenty zdarzenia]
  Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane
-/event #N|* reject
+/event #N|* reject [argumenty zdarzenia]
  Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane
 /event list
  Wyświetla listę oczekujących zdarzeń