diff mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents de75b9774f86
children
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt	Fri Apr 02 18:29:52 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt	Sat Apr 03 14:32:09 2010 +0200
@@ -1,11 +1,12 @@
 
  /REQUEST last|ping|time|vcard|version [jid]
 
-Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do podanego poprzez "jid" użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z jid'em, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.
+Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do wskazanego użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z JIDem, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.
 
 /request last
  Żąda "ostatnich" informacji (najczęściej czas bezczynności)
 /request ping
+ Wysyła żądanie XMPP Ping. Należy użyć pełnego JIDa; żądanie z niepełnym JIDem zostanie obsłużone przez serwer.
 /request time
  Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u danej osoby
 /request vcard