view mcabber/doc/help/nl/hlp_buffer.txt @ 1550:00c4b7d07014

Update NL help files (Eric Hameleers)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 09 Oct 2008 19:58:00 +0200
parents eebeb4171232
children 2fdb75cb3725
line wrap: on
line source


 /BUFFER clear|close|close_all|purge|list
 /BUFFER top|bottom|date|%|search_backward|search_forward
 /BUFFER scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle
 /BUFFER save bestandsnaam

Manipuleer de chat buffer van de actieve buddy.  Je kunt bijvoorbeeld de buffer doorzoeken op "tekst", het chat venster wissen etc.

/buffer clear
 Wis het chat venster van de actieve buddy
/buffer close [jid]
 Wis de volledige inhoud van de chat buffer en sluit het venster van de actieve buddy
/buffer close_all
 Wis de volledige inhoud van alle chat buffers en sluit alle chat vensters
/buffer purge [jid]
 Wis het chat venster van de actieve buddy en verwijder de volledige inhoud van de chat buffer
/buffer list
 Toon de lijst van bestaande buffers, met hun lengte (regels/blokken)
/buffer top
 Spring naar het begin van de chat buffer van de actieve buddy
/buffer bottom
 Spring naar het eind van de chat buffer van de actieve buddy
/buffer up [n]
 Scroll de buffer [n] regels omhoog (standaard: een half scherm)
/buffer down [n]
 Scroll de buffer [n] regels omlaag (standaard: een half scherm)
/buffer date [datum]
 Spring naar de eerste regel na de aangeduide [datum] in de chat buffer (datum formaat: "YYYY-mm-dd")
/buffer % n
 Spring naar positie %n in de buddy chat buffer
/buffer search_backward tekst
 Zoek achterwaarts naar [tekst] in de actieve buddy chat buffer
/buffer search_forward tekst
 Zoek voorwaarts naar [tekst] in de actieve buddy chat buffer
/buffer scroll_lock
 Blokkeer het scrollen van de buffer
/buffer scroll_unlock
 Scrollen van de buffer toegestaan
/buffer scroll_toggle
 Omschakelen van het scrollen van de buffer (toestaan/blokkeren)
/buffer save bestandsnaam
 Sla de chat buffer op in bestand met naam 'bestandsnaam'