view mcabber/doc/help/nl/hlp_alias.txt @ 1315:18f1f82303ce

Update help files Trying to keep help files in sync...
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 02 Oct 2007 22:07:35 +0200
parents 4c702f30ff2c
children
line wrap: on
line source


 /ALIAS [naam [= commando regel]]

Met dit commando kunt u aliassen toevoegen ter vereenvoudiging van ingewikkelde commando reeksen.
De aliassen kunnen worden bewerkt met:

/alias
 Print een lijst van de momenteel gedefinieerde aliassen
/alias naam
 Print de waarde van de alias genaamd "naam"
/alias naam=
 Verwijder de alias genaamd "naam"
/alias naam = commando regel
 Stel de alias genaamd "naam" in met de waarde "commando regel"

Voorbeeld: "/alias weg = status away"