view mcabber/doc/help/nl/hlp_bind.txt @ 1315:18f1f82303ce

Update help files Trying to keep help files in sync...
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 02 Oct 2007 22:07:35 +0200
parents 4c702f30ff2c
children
line wrap: on
line source


 /BIND [keycode [= commando regel]]

Verbind het commando "commando regel" met de toets "keycode".  Om te weten te komen of een bepaalde toets nog niet in gebruik is kun je het `mcabber` log venster observeren wanneer je de toets indrukt. Bijvoorbeeld: "Unknown key=265" betekent dat je een commando met toets #265 kan verbinden.

/bind
 Toon een lijst met huidige toets verbindingen
/bind keycode
 Toon de commando regel die met deze toets verbonden is
/bind keycode=
 Maak de toets met code "keycode" weer vrij
/bind keycode = commando regel
 Verbind "commando regel" met de toets die code "keycode" heeft

Voorbeeld: "/bind 265 = status away" (265 is F1).
NB: keycodes kunnen verschillen afhankelijk van je ncurses configuratie.
Tip: in plaats van commando's kunnen ook aliassen worden gebruikt.