view mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt @ 1315:18f1f82303ce

Update help files Trying to keep help files in sync...
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 02 Oct 2007 22:07:35 +0200
parents b6d333044269
children b4cdaaab4748
line wrap: on
line source


 /COLOR roster (status joker (color|-)|clear)
 /COLOR mucnick nick (color|-|!)
 /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]

Met het 'color' commando kunnen dynamisch de kleur eigenschappen van het scherm worden aangepast.

/color roster clear
 Verwijder alle kleur-definities voor het roster.
 Alle roster elementen zullen hun standaard kleuren terug krijgen.
/color roster status joker kleur
 Stel een kleur in (of overschrijf een bestaande definitie).
 'Status' is een tekst die alle mogelijke statusen beschrijft waarin een roster element zich mag bevinden om bij de definitie te passen, of '*' indien elke status OK is.
 'Joker' is een patroon (zoals ook gebruikt wordt voor het passen op bestandsnamen) dat op de JID toegepast zal worden.
 'Kleur' is de gewenste kleur.
 Indien de waarde voor kleur '-' is, wordt de kleur-definitie verwijderd.
 Wanneer meer dan een definitie van toepassing is, wordt de kleur gebruikt van de laatst aangemaakte (niet overschreven) definitie.
/color mucnick nick (color|-|!)
/color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]