view mcabber/doc/help/uk/hlp_info.txt @ 1556:1da24194478f

"unban" appears twice in some help files (reported by isbear)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Fri, 10 Oct 2008 19:22:21 +0200
parents 9cd7d00812f9
children
line wrap: on
line source


 /INFO

Друкує інформацію про поточний об'єкт (контакт, групу, ітп...).
Для контактів ресурси друкуються із статусом, пріоритетом, та повідомленням статусу (якщо є) для кожного ресурсу.