view mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents acf5bbdddfc0
children
line wrap: on
line source


 /EVENT #N|* accept|ignore|reject [argumenty zdarzenia]
 /EVENT list

Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń.
Argumenty zdarzenia będą interpretowane na zasadach zdarzenie-do-zdarzenia. Jedyny wbudowany przypadek: w momencie odrzucania zaproszenia (reject) - argument, o ile występuje zostanie zinterpretowany jako powód odrzucenia.

/event #N|* accept [argumenty zdarzenia]
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
/event #N|* ignore [argumenty zdarzenia]
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane
/event #N|* reject [argumenty zdarzenia]
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane
/event list
 Wyświetla listę oczekujących zdarzeń