view mcabber/doc/help/uk/hlp_info.txt @ 982:9cd7d00812f9

Add UK (Ukrainian) help files
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 22 Oct 2006 23:27:05 +0200
parents
children
line wrap: on
line source


 /INFO

Друкує інформацію про поточний об'єкт (контакт, групу, ітп...).
Для контактів ресурси друкуються із статусом, пріоритетом, та повідомленням статусу (якщо є) для кожного ресурсу.