view mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt @ 1369:acf5bbdddfc0

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 17 Nov 2007 11:35:23 +0100
parents bd8424067efe
children ec5d5a9fef76
line wrap: on
line source


 /SAY_TO [-h|-h|--] jid tekst

Wysyła wiadomość "tekst" do podanej osoby "jid".
Polecenie nie ustawia domyślnego zasobu dla kontaktu, więc jeżeli chcesz wysłać kilka wiadomości do konkretnego zasobu, musisz użyć "/say_to" dla każdej z wiadomości.
Flaga "-n"  oraz "-h" pozwala ustawić tryby: "normal" oraz "headline". "--" może zostać użyte gdy wiadomość zaczyna się od -n lub -h.