view mcabber/doc/help/nl/hlp_msay.txt @ 1327:b4cdaaab4748

Update NL help files
author Eric Hameleers
date Mon, 15 Oct 2007 13:23:02 +0200
parents 18f1f82303ce
children 9e3f8cbdfe02
line wrap: on
line source


 /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort

Verstuur een meer-regelig bericht.  Om een enkel bericht te schrijven dat uit meerdere regels bestaat, moet de 'multi-regel modus' worden gebruikt.
In deze modus wordt iedere invoerregel (behalve commando regels) toegevoegd aan het meerregelige bericht.  Wanneer het bericht af is kan het aan de actieve buddy worden verzonden met het "/msay send" commando.
Het 'begin' subcommando start de multi-regel modus.  Hierbij is het mogelijk om een onderwerp mee te geven aan het bericht.
In de 'verbatim' multi-regel modus kunnen commandos worden getypt zonder uitgevoerd te worden, zodat het mogelijk is om regels toe te voegen met een '/' karakter aan het begin.  Enkel het "/msay" commando (met 'send' of 'abort' parameters) kan worden gebruikt om verbatim modus te stoppen.
Het 'toggle' subcommando kan met een toets worden verbonden om de multi-regel modus snel te kunnen starten (bijvoorbeeld, "bind M13 = msay toggle" om over te kunnen schakelen via de Meta-Enter toets combinatie).

/msay begin [onderwerp]
 Start de multi-regel modus
/msay verbatim
 Start de verbatim multi-regel modus
/msay send [-n|-h]
 Verzend het huidige meer-regelige bericht naar de actieve buddy
/msay send_to [-n|-h] jid
 Verzend het huidige meer-regelige bericht naar "jid"
/msay toggle
 In/uitschakelen van multi-regel modus (begin/send)
/msay abort
 Verlaat de multi-regel modus zonder het bericht te versturen

De -n of -h vlag verandert het bericht respectievelijk in "normaal" of "koptekst" ('headline'), in tegenstelling tot het standaard "chat" bericht.