view mcabber/doc/help/nl/hlp_otr.txt @ 1327:b4cdaaab4748

Update NL help files
author Eric Hameleers
date Mon, 15 Oct 2007 13:23:02 +0200
parents
children
line wrap: on
line source


 /OTR key
 /OTR start|stop|info [jid]
 /OTR fingerprint [jid [fpr]]
 /OTR smpq|smpr [jid] secret
 /OTR smpa [jid]

De verkorte jid-notatie "." kan worden gebruikt voor het actueel geselecteerde contact.

/otr key
 Print de vingerafdruk van je prive-sleutel in de Status Buffer
/otr start [jid]
 Open een OTR kanaal naar de gespecificeerde jid (danwel het huidige geselecteerde contact)
/otr stop [jid]
 Sluit het OTR kanaal naar de gespecificeerde jid (danwel het huidige geselecteerde contact)
/otr info [jid]
 Toon actuele OTR status voor de gespecificeerde jid (danwel het huidige geselecteerde contact)
/otr fingerprint [jid [fpr]]
 Toon de actieve vingerafdruk van een OTR kanaal.
 Indien een echte vingerafdruk wordt meegegeven in plaats van de tekst "fpr", zal deze vingerafdruk "vertrouwd" worden. Wanneer "fpr" door een verzonnen tekst wordt vervangen, zal de vingerafdruk zijn "vertrouwde" status verliezen.
/otr smpq [jid] geheim
 Initieer het 'Socialist Millionaires Protocol' met de buddy, gebruik makend van het 'geheim'
/otr smpr [jid] geheim
 Antwoord op de SMP Initiatie van de jid met het 'geheim'
/otr smpa [jid]
 Stop het lopende Socialist Millionaires Protocol