view mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt @ 1277:b6d333044269

Update NL help files
author Eric Hameleers
date Fri, 24 Aug 2007 07:06:10 +0200
parents
children 18f1f82303ce
line wrap: on
line source


 /COLOR roster (status joker (color|-)|clear)

Met het 'color' commando kunnen dynamisch de kleur eigenschappen van het scherm worden aangepast.

/color roster clear
 Verwijder alle kleur-definities voor het roster.
 Alle roster elementen zullen hun standaard kleuren terug krijgen.
/color roster status joker kleur
 Stel een kleur in (of overschrijf een bestaande definitie).
 'Status' is een tekst die alle mogelijke statusen beschrijft waarin een roster element zich mag bevinden om bij de definitie te passen, of '*' indien elke status OK is.
 'Joker' is een patroon (zoals ook gebruikt wordt voor het passen op bestandsnamen) dat op de JID toegepast zal worden.
 'Kleur' is de gewenste kleur.
 Indien de waarde voor kleur '-' is, wordt de kleur-definitie verwijderd.
 Wanneer meer dan een definitie van toepassing is, wordt de kleur gebruikt van de laatst aangemaakte (niet overschreven) definitie.