view mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt @ 1377:cd9182f0b5c7

Add /room setopt {print_status,auto_whois} - add the command /room setopt - add option 'muc_auto_whois' The MUC settings auto_whois and print_status can be set on a per-room basis.
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 27 Nov 2007 23:57:20 +0100
parents 305f7a609545
children e21757606b5b
line wrap: on
line source


 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|kick|ban|unban|role|affil
 /ROOM setopt print_status|auto_whois [value]
 /ROOM bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin]

Команда, відповідальна за дії при багатокористувацькій розмові.

/room join [кімната [прізвисько [пароль]]]
 Увійти до "кімнати", під іменем "прізвисько". Якщо не вказане (або ""), береться з параметру "nickname" (mcabberrc). Якщо поточний контакт є кімнатою, можна використати "." замість повного ім'я кімнати. Пароль може використовуватися для входу в захищені кімнати. Для імен з пробілами використовуйте лапки.
/room leave [повідомлення]
 Вийти з поточної кімнати.
/room names [--detail|--short|--quiet]
 Друкує імена присутніх в кімнаті.
/room nick прізвисько
 Змінити ваше прізвисько у поточній кімнаті.
/room privmsg прізвисько повідомлення
 Надіслати приватне повідомлення до "прізвисько".
/room remove
 Потерти поточну кімнату зі списку контактів (ви повинні спочатку вийти).
/room topic тема
 Встановити тему обговорення у поточній кімнаті.
/room unlock
 Відкрити поточну кімнату (якщо ви її власник).
/room destroy [причина]
 Розвалити поточну кімнату (обережно!).
/room whois прізвисько
 Друкує інформацію про "прізвисько".
/room ban jid [причина]
 Вибанити jid з кімнати.
/room unban jid
 Знімає бан (блокування) з jid у поточній кімнаті.
/room invite jid [причина]
 Надіслати jid запрошення до поточної кімнати.
/room kick прізвисько [причина]
 Кікнути "прізвисько" з кімнати.
/room role jid роль [причина]
 Змінити роль jid у комнаті ("none", "visitor", "participant", "moderator")
/room affil jid ступінь [причина]
 Змінити ступінь довіри для jid ("none", "member", "admin", "owner").
/room setopt print_status|auto_whois [value]
/room bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin]
 Додати, потерти, або замінити закладку (якщо не вказано - додасть).
 Якщо встановити автовхід, mcabber буде заходити в цю кімнату після з'єднання з сервером.
 Переглянути наявні закладки можна за допомогою /room bookmark у буфері стану.