view mcabber/doc/help/nl/hlp_say.txt @ 2334:6ad3cada768c default tip

Fix multiple declarations issue with vi_mode This fails compilation with GCC 10 or -fno-common in CFLAGS. Link: https://bugs.gentoo.org/707418
author Andrey Utkin <andrey_utkin@gentoo.org>
date Mon, 17 Feb 2020 23:44:03 +0000
parents b4cdaaab4748
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] tekst

Verstuur het "tekst" bericht naar de actieve buddy. Dit kan bruikbaar zijn wanneer je een bericht wilt verzenden dat met een '/' begint.
De "-n" vlag verandert het bericht in het type "normaal", "-h" to "koptekst" ('headline'). "--" kan gebruikt worden om een bericht te verzenden dat begint met '-n' of '-h'.