view mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt @ 2330:3385a4bb62ef default tip

Check setting disable_random_resource correctly
author franky
date Fri, 10 May 2019 00:17:20 +0200
parents 6352c9a79845
children
line wrap: on
line source


 /EVENT #N|* accept|ignore|reject [argumenty zdarzenia]
 /EVENT list

Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń.
Argumenty zdarzenia będą interpretowane na zasadach zdarzenie-do-zdarzenia. Jedyny wbudowany przypadek: w momencie odrzucania zaproszenia (reject) - argument, o ile występuje zostanie zinterpretowany jako powód odrzucenia.

/event #N|* accept [argumenty zdarzenia]
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
/event #N|* ignore [argumenty zdarzenia]
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane
/event #N|* reject [argumenty zdarzenia]
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane
/event list
 Wyświetla listę oczekujących zdarzeń