changeset 2034:c7d40b9b2bb9

Update help translations [UK, RU] Translate added strings in help files for 'buffer', 'iline' and 'room'.
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 14 Oct 2012 17:56:34 +0200
parents a37fbc3ac6aa
children dac609275117
files mcabber/doc/help/ru/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/ru/hlp_iline.txt mcabber/doc/help/ru/hlp_room.txt mcabber/doc/help/ru/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_iline.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt
diffstat 8 files changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/ru/hlp_buffer.txt	Sun Oct 14 17:41:56 2012 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/ru/hlp_buffer.txt	Sun Oct 14 17:56:34 2012 +0200
@@ -30,7 +30,7 @@
 /buffer % n
 Перемещает на позицию %n в текущем буфере (истории переписки)
 /buffer readmark
- Jump to the readmark (first unread line), if there is one
+ Перемещает к разделителю непрочитанных сообщений (если он есть)
 /buffer search_backward text
 Ищет введенное значение [text] в текущем буфере (истории переписки) (от переводчика: до текущей позиции)
 /buffer search_forward text
--- a/mcabber/doc/help/ru/hlp_iline.txt	Sun Oct 14 17:41:56 2012 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/ru/hlp_iline.txt	Sun Oct 14 17:56:34 2012 +0200
@@ -57,10 +57,10 @@
 Закончить ввод, отправить строку текущему пользователю
 /iline iline_accept_down_hist
 Закончить ввод, отправить строку текущему пользователю, поместить следующую строку истории в строку ввода
-/iline iline_insert text
- Insert text in the input line, at the current position. Please note that quotes have to be escaped, and that the screen is not refreshed (use /screen_refresh).
+/iline iline_insert текст
+ Вставить текст в текущей позиции курсора. Заметьте, что кавычки в тексте необходимо обезвредить с помощью '\', а также, что экран не будет обновлен автоматически (используйте /screen_refresh)
 /iline clear_history
- Clear the command line history
+ Очистить историю команд
 /iline compl_do
 Завершить текущее слово в строке ввода
 /iline compl_cancel
--- a/mcabber/doc/help/ru/hlp_room.txt	Sun Oct 14 17:41:56 2012 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/ru/hlp_room.txt	Sun Oct 14 17:56:34 2012 +0200
@@ -43,7 +43,7 @@
 Изменяет настройки для текущей конференции (уведомления о событиях в конференции)
 Для опции "print_status" доступны следующие значения "default", "none", "in_and_out", "all".
 Для опции "auto_whois" возможные значения "default", "off", "on".
- For flag_joins, the possible values are "default", "none", "joins", "all".
+ Для опции "flag_joins" возможны значения "default", "none", "joins", "all".
 Когда опция выставлена в "default" используются параметры "muc_print_status" / "muc_auto_whois" / "muc_flag_joins".
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 Добавить, удалить или обновить закладку (по умолчанию: add - добавить)
--- a/mcabber/doc/help/ru/hlp_roster.txt	Sun Oct 14 17:41:56 2012 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/ru/hlp_roster.txt	Sun Oct 14 17:56:34 2012 +0200
@@ -59,6 +59,6 @@
 Если текст не задан, отображается текущий комментарий -- если Вы находитесь в истории переписки, все заметки отображаются.
 Если текст задан как "-", заметка стирается.
 /roster resource_lock [full jid|resource]
- Set active resource for a buddy in roster. Accepts special jid "./resource" for current buddy, or just a resource name.
+ Установить активный ресурс для указанного пользователя. Позволяет использовать формат "./resource" (или просто "resource") для указания текущего пользователя.
 /roster resource_unlock [jid]
- Unset active resource for a buddy. Accepts special jid "." for current buddy.
+ Отменить действие /roster resource_lock. Позволяет использовать "." для указания текущего пользователя.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt	Sun Oct 14 17:41:56 2012 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt	Sun Oct 14 17:56:34 2012 +0200
@@ -30,7 +30,7 @@
 /buffer % процент
 Перейти до вказаної у процентах позиції.
 /buffer readmark
- Jump to the readmark (first unread line), if there is one
+ Перейти до розділювача непрочитаних повідомлень (якщо він є).
 /buffer search_backward текст
 Шукати текст, рухаючись до початку буфера.
 /buffer search_forward текст
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_iline.txt	Sun Oct 14 17:41:56 2012 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_iline.txt	Sun Oct 14 17:56:34 2012 +0200
@@ -57,10 +57,10 @@
 Затвердити рядок.
 /iline iline_accept_down_hist
 Перейти до наступного рядка в історії, затвердивши поточний.
-/iline iline_insert text
- Insert text in the input line, at the current position. Please note that quotes have to be escaped, and that the screen is not refreshed (use /screen_refresh).
+/iline iline_insert текст
+ Вставити вказаний текст у поточній позиції курсору. Зауважте, що лапки у тексті мають бути знешкоджені за допомогою '\', а також, що екран не буде оновлено автоматично (скористайтеся /screen_refresh).
 /iline clear_history
- Clear the command line history
+ Спустошити історію командного рядка.
 /iline compl_do
 Доповнити поточне слово.
 /iline compl_cancel
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Sun Oct 14 17:41:56 2012 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Sun Oct 14 17:56:34 2012 +0200
@@ -43,7 +43,7 @@
 Встановлює додаткові параметри для поточної кімнати
 print_status керує відображенням змін у статусі присутніх ("default", "none", "in_and_out", "all").
 auto_whois визначає, чи запитувати автоматично інформацію про новоприбульців до кімнати ("default", "off", "on").
- For flag_joins, the possible values are "default", "none", "joins", "all".
+ flag_joins вказує, чи потрібно підсвічувати кімнату, коли хтось входить чи виходить ("default", "none", "joins", "all").
 Коли встановлено "default", мають силу глобальні опції muc_print_status / muc_auto_whois / muc_flag_joins.
 /room bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin] [-|nick]
 Додати, потерти, або замінити закладку (якщо не вказано - додасть).
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Sun Oct 14 17:41:56 2012 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Sun Oct 14 17:56:34 2012 +0200
@@ -57,7 +57,7 @@
 Встановити "текст" як нотатку.
 Коли "текст" не вказано, покаже нотатку до поточного об'єкту (а якщо цей об'єкт є вікном стану - відобразить усі нотатки).
 Якщо вказати "-", то нотатку буде витерто.
-/roster resource_lock [full jid|resource]
- Set active resource for a buddy in roster. Accepts special jid "./resource" for current buddy, or just a resource name.
+/roster resource_lock [повний jid|ресурс]
+ Встановити вказаний ресурс активним. Дозволяє використовувати синтаксис "./ресурс" (або просто ресурс) для поточного контакту.
 /roster resource_unlock [jid]
- Unset active resource for a buddy. Accepts special jid "." for current buddy.
+ Скасувати попередні вказівки щодо активності ресурсів. Щоб вказати поточний контакт, можна використати ".".