annotate mcabber/doc/help/cs/hlp_bind.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
1549
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
2 /BIND [kód_klávesy [= příkazový_řádek]]
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
4 Sváže příkaz s klávesou s kódem 'kód_klávesy'. Pro zjištění, které klávesy nejsou zatím použity, stačí stisknout zkoumanou klávesu a podívat se do stavového okna. Například "Unknown key=265" znamená, že je možno svázat nějaký příkaz s klávesou #265.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
5
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
6 /bind
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
7 Zobrazí přehled aktuálních vazeb.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
8 /bind kód_klávesy
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
9 Vypíše příkazový řádek svázaný s danou klávesou.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
10 /bind kód_klávesy=
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
11 Odstraní vazbu klávesy s kódem 'kód_klávesy'.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
12 /bind kód_klávesy = příkazový_řádek
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
13 Sváže 'příkazový_řádek' s klávesou s kódem 'kód_klávesy'.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
14
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
15 Příklad: "/bind 265 = status away" (265 je kód pro klávesu F1).
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
16 Poznámka: Kódy kláves se mohou lišit v závislosti na konfiguraci ncurses.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
17 Tip: Místo příkazů je možno použít i aliasy.