annotate mcabber/doc/help/cs/hlp_say.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
1549
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
2 /SAY [-n|-h|--] text
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
4 Pošle zprávu s obsahem 'text' aktuálně vybranému kontaktu. Slouží například pro posílání zprávy začínající na lomítko.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
5 Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline). Parametr '--' se použije při odesílání zprávy začínající na "-n" nebo "-h".