annotate mcabber/doc/help/pl/hlp_otr.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents acf5bbdddfc0
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
1369
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
2 /OTR key
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3 /OTR start|stop|info [jid]
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
4 /OTR fingerprint [jid [fpr]]
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
5 /OTR smpq|smpr [jid] secret
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
6 /OTR smpa [jid]
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
7
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
8 Wartość "." może być używana jako skrót oznaczający aktualnie wybrany kontakt.
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
9
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
10 /otr key
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
11 Wyświetla odcisk twojego klucza prywatnego w oknie statusu
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
12 /otr start [jid]
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
13 Tworzy kanał OTR dla podanego jid (lub aktualnie wybranego)
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
14 /otr stop [jid]
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
15 Zamyka kanał OTR dla podanego jid (lub aktualnie wybranego)
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
16 /otr info [jid]
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
17 Wyświetla aktualny status OTR dla podanego jid (lub aktualnie wybranego kontaktu)
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
18 /otr fingerprint [jid [fpr]]
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
19 Wyświetla aktywny odcisk kanału OTR.
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
20 Jeżeli podano odcisk zamiast 'fpr' stanie się on zaufany. Jeżeli 'fpr' zostanie ustawione na przypadkowy ciąg znaków skrót utraci status zaufanego.
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
21 /otr smpq [jid] secret
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
22 Inicjuje protokół "Socialist Millionaires Protocol" dla jid ze wskazanym 'secret'
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
23 /otr smpr [jid] secret
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
24 Odpowiada na żądanie "Socialist Millionaires Protocol" używając 'secret' oraz podanego jid
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
25 /otr smpa [jid]
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
26 Zakończ działanie protokołu "Socialist Millionaires Protocol"
acf5bbdddfc0 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
27