annotate mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e21757606b5b
children 8cec41ebecb3
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
982
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
1
1087
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
2 /ROSTER bottom|top|up|down|group_prev|group_next
982
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
3 /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
4 /ROSTER search ім'я
1317
033a9402bb61 Another help file update... :)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1191
diff changeset
5 /ROSTER display|hide_offline|show_offline|toggle_offline
1350
096411233fce Add /roster item_toggle_lock (suggested by Wolfram S.)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1326
diff changeset
6 /ROSTER item_lock|item_unlock|item_toggle_lock
1087
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
7 /ROSTER hide|show|toggle
1094
34ab07bf1db3 Update UK translations
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1087
diff changeset
8 /ROSTER note [-|текст]
982
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
9
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
10 Керує списком контактів.
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
11
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
12 /roster bottom
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
13 Перейти до кінця списку.
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
14 /roster top
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
15 Перейти на початок списку.
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
16 /roster up
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
17 Перейти вище по списку.
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
18 /roster down
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
19 Перейти нижче по списку.
1087
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
20 /roster group_prev
1094
34ab07bf1db3 Update UK translations
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1087
diff changeset
21 Перейти до попередньої групи в списку.
1087
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
22 /roster group_next
1094
34ab07bf1db3 Update UK translations
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1087
diff changeset
23 Перейти до наступної групи в списку.
1087
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
24 /roster alternate
1191
b2ed413d8f3d Update UK help files (Myhailo Danylenko)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1094
diff changeset
25 Прейти до "альтернативного" контакту. "Альтернативний" контакт - це останній контакт, який був в режимі розмови. Ця команда може використовуватись після команд типу "/roster unread_next" (Ctrl-q).
1087
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
26 /roster unread_first
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
27 Перейти до першого непрочитанного повідомлення.
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
28 /roster unread_next
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
29 Перейти до наступного непрочитанного повідомлення.
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
30 /roster search ім'я
1326
a84e8f07e241 Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1317
diff changeset
31 Шукати контакт з прізвиськом або jid, що вміщують "ім'я" (тільки по контактах, що відображуються)
a84e8f07e241 Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1317
diff changeset
32 /roster display [маска]
a84e8f07e241 Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1317
diff changeset
33 Перевірка чи зміна фільтру, що накладаєтья на список контактів.
a84e8f07e241 Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1317
diff changeset
34 Маска є рядком з літер статусу, які не буде відфільтровано (o - присутній, f - бажає поговорити, d - не турбувати, n - відсутній, a - відійшов, _ - не у мережі)
a84e8f07e241 Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1317
diff changeset
35 Наприклад, ofdna залишить у списку лише тих, хто зараз підключений до мережі.
a84e8f07e241 Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1317
diff changeset
36 "*" відповідає усім статусам.
982
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
37 /roster hide_offline
1326
a84e8f07e241 Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1317
diff changeset
38 Сховати неприсутні контакти (як /roster display ofdna).
982
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
39 /roster show_offline
1326
a84e8f07e241 Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1317
diff changeset
40 Показувати неприсутні контакти також (/roster display ofdna_).
982
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
41 /roster toggle_offline
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
42 Переключити відображення неприсутніх контактів.
1087
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
43 /roster item_lock [jid]
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
44 Закріплює вказаний об'єкт списку так, що він завжди відображується, незважаючи на свій статус.
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
45 /roster item_unlock [jid]
ee85cff7dbab UK help files: reorder roster commands
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 983
diff changeset
46 Відміняє дію item_lock.
1350
096411233fce Add /roster item_toggle_lock (suggested by Wolfram S.)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1326
diff changeset
47 /roster item_toggle_lock [jid]
1405
e21757606b5b Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1350
diff changeset
48 Перемикає "закріпленість" об'єкта.
982
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
49 /roster hide
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
50 Сховати список.
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
51 /roster show
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
52 Показати список.
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
53 /roster toggle
9cd7d00812f9 Add UK (Ukrainian) help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents:
diff changeset
54 Переключити відображення списку.
1094
34ab07bf1db3 Update UK translations
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1087
diff changeset
55 /roster note [-|текст]
34ab07bf1db3 Update UK translations
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1087
diff changeset
56 Встановити "текст" як нотатку.
1326
a84e8f07e241 Update UK help files
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1317
diff changeset
57 Коли "текст" не вказано, покаже нотатку до поточного об'єкту (а якщо цей об'єкт є вікном стану - відобразить усі нотатки).
1094
34ab07bf1db3 Update UK translations
Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
parents: 1087
diff changeset
58 Якщо вказати "-", то нотатку буде витерто.