diff mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents e21757606b5b
children e1c34d251e39
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt	Sat Apr 12 20:59:10 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt	Sun Apr 13 08:33:50 2008 +0200
@@ -16,4 +16,4 @@
  У режимі on забарвлюються усі прізвиська, у режимі preset - лише ті, для яких колір встановлено командою /color mucnick, а режим off вимикає забарвлення прізвиськ. Режим - прибирає з вказаних jid особисті режими забарвлення. Тоді до них докладається глобальний. Глобальний режим прибрати не можна.
  Початковий глобальний режим - off.
 /color mucnick прізвисько (колір|-|!)
- Створює правило забарвлювати прізвисько вказаним кольором. Якщо вказано -, колір позначається як автоматично обраний, тобто його не буде використано у режимі preset, але у режимі on він залишиться тим самим. Колір ! означає випадковий колір (позначений як автоматично обраний).
+ Створює правило забарвлювати прізвисько вказаним кольором. Якщо вказано -, колір позначається як автоматично обраний, тобто його не буде використано у режимі preset, але у режимі on він залишиться тим самим. Колір ! означає випадковий колір (й позначає його як автоматично обраний). Випадкові кольори беруться з параметру "nick_colors" (mcabberrc)