diff mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt @ 1511:e1c34d251e39

Removed the "/color mucnick <nick> !" command, Update EN/RU/UK help files The option is not needed anymore, because nick colors are permanent for the same nicks.
author Maxim Vuets <maxim.vuets@gmail.com>
date Sun, 31 Aug 2008 17:45:26 +0200
parents 1f7990dd416b
children
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt	Sun Aug 31 17:40:00 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt	Sun Aug 31 17:45:26 2008 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 
  /COLOR roster (статус маска (колір|-)|clear)
- /COLOR mucnick прізвисько (колір|-|!)
+ /COLOR mucnick прізвисько (колір|-)
  /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
 
 Керує кольорами контактів у списку.
@@ -15,5 +15,5 @@
  Встановлює режим забарвлення прізвиськ у чаті. Якщо замість jid вказано * режим докладається до всіх чатів, для яких не визначено особистого правила (з вказанням jid).
  У режимі on забарвлюються усі прізвиська, у режимі preset - лише ті, для яких колір встановлено командою /color mucnick, а режим off вимикає забарвлення прізвиськ. Режим - прибирає з вказаних jid особисті режими забарвлення. Тоді до них докладається глобальний. Глобальний режим прибрати не можна.
  Початковий глобальний режим - off.
-/color mucnick прізвисько (колір|-|!)
- Створює правило забарвлювати прізвисько вказаним кольором. Якщо вказано -, колір позначається як автоматично обраний, тобто його не буде використано у режимі preset, але у режимі on він залишиться тим самим. Колір ! означає випадковий колір (й позначає його як автоматично обраний). Випадкові кольори беруться з параметру "nick_colors" (mcabberrc)
+/color mucnick прізвисько (колір|-)
+ Створює правило забарвлювати прізвисько вказаним кольором. Якщо вказано -, колір позначається як автоматично обраний, тобто його не буде використано у режимі preset, але у режимі on він залишиться тим самим. Випадкові кольори беруться з параметру "nick_colors" (mcabberrc)