view mcabber/doc/help/uk/hlp_authorization.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents a84e8f07e241
children
line wrap: on
line source


 /AUTHORIZATION allow|cancel|request|request_unsubscribe [jid]

Цією командою можна керувати підпискою на повідомлення про присутність - надсилати запити до інших, а також дозволяти чи забороняти їм отримувати повідомлення про ваш статус.
Якщо не вказати "jid", команда працюватиме з поточним.

/authorization allow [jid]
 Дозволяє jid отримувати повідомлення про ваш статус
/authorization cancel [jid]
 Скасовує підписку jid на ваші повідомлення про присутність
/authorization request [jid]
 Надсилає до jid запит на його повідомлення про присутність
/authorization request_unsubscribe [jid]
 Надсилає запит на відписку від повідомлень про присутність jid