view mcabber/doc/help/uk/hlp_bind.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents a84e8f07e241
children 2911c950dcd1
line wrap: on
line source


 /BIND [код [= рядок команди]]

Прив'язує до клавіші з кодом "код" команду "рядок команди". Щоб визначити код клавіші - натисніть її, якщо в віконці стану з'явиться щось на зразок "Unknown key=265", значить клавіша не призначена, і її код 265 (в цьому випадку).

/bind
 Друкує спис поточних призначень.
/bind код
 Друкує призначену цьому коду клавіші команду.
/bind код =
 Відміняє призначення до цього коду.
/bind код = рядок команди
 Прив'язує команду до клавіші із заданим кодом.

Приклад: "/bind 265 = status away" (265 - це F1).
Примітка: коди можуть відрізнятися в залежності від вашої libncureses.
Примітка: визначені вами скорочення теж можуть використовуватися в команді.