view mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents ec5d5a9fef76
children eebeb4171232
line wrap: on
line source


 /BUFFER [clear|close|close_all|purge|list]
 /BUFFER [top|bottom|date|%|search_backward|search_forward]
 /BUFFER [scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle]

Різноманітні операції з буфером розмови. Наприклад, ви можете шукати деякий текст в буфері, очистити вікно розмови, ітп.

/buffer clear
 Очистити поточне вікно діалогу.
/buffer close [jid]
 Закрити вікно діалогу і витерти вміст буферу на додачу.
/buffer close_all
 Потерти всі буфери з пам'яті і позакривати вікна діалогу.
/buffer purge [jid]
 Очистити вікно діалогу а також потерти його вміст з пам'яті.
/buffer list
 Показати перелік усіх відкритих буферів та їх розмір (рядків/блоків).
/buffer top
 Перейти до початку буферу.
/buffer bottom
 Перейти до кінця буферу.
/buffer up [n]
 Посунути буфер вверх на n рядків (якщо не вказано - пів екрану).
/buffer down [n]
 Посунути буфер вниз на n рядків (якщо не вказано - пів екрану).
/buffer date [дата]
 Перейти до першого повідомлення після дати (дата вигляду РРРР-ММ-ДД).
/buffer % процент
 Перейти до вказаної у процентах позиції.
/buffer search_backward текст
 Шукати текст, рухаючись до початку буфера.
/buffer search_forward текст
 Шукати далі в буфері текст.
/buffer scroll_lock
 Заборонити переміщення буферу.
/buffer scroll_unlock
 Зняти заборону переміщення буферу.
/buffer scroll_toggle
 Переключити стан буферу (дозволене/не дозволене переміщення).