view mcabber/doc/help/uk/hlp_del.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents b2ed413d8f3d
children
line wrap: on
line source


 /DEL

Потерти поточний контакт зі списку. На додачу відписатися від його повідомлень про статус і відписати його від ваших.