view mcabber/doc/help/uk/hlp_event.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents b2ed413d8f3d
children 1342df44c814
line wrap: on
line source


 /EVENT #N|* accept|ignore|reject
 /EVENT list

Розібратися з подіями, що трапилися (запити на авторизацію ітп).
Якщо перший параметр - зірочка (*), відповідь буде застосована до всіх подій.

/event N|* accept
 Подія номер #N отримає позитивну відповідь.
/event N|* ignore
 Не відповідати на подію номер N.
/event N|* reject
 Подія номер N отримає негативну відповідь.
/event list
 Друкує перелік подій.