view mcabber/doc/help/uk/hlp_iline.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents a84e8f07e241
children 5ba4d4bb5465
line wrap: on
line source


 /ILINE fchar|bchar|char_fdel|char_bdel|char_swap
 /ILINE fword|bword|word_bdel|word_fdel
 /ILINE word_upcase|word_downcase|word_capit
 /ILINE hist_beginning_search_bwd|hist_beginning_search_fwd
 /ILINE hist_prev|hist_next
 /ILINE iline_start|iline_end|iline_fdel|iline_bdel
 /ILINE iline_accept|iline_accept_down_hist
 /ILINE compl_do|compl_cancel
 /ILINE send_multiline

Команди редагування рядка.

/iline fchar
 Пересунутись на символ вперед.
/iline bchar
 Парейти на літеру назад.
/iline char_fdel
 Вилучити поточний символ.
/iline char_bdel
 Вилучити попередній символ.
/iline char_swap
 Переставити літери місцями.
/iline fword
 Пересунути курсор до наступного кінця слова.
/iline bword
 Пересунути курсор на початок слова.
/iline word_fdel
 Вилучити кінець слова, починаючи від курсору.
/iline word_bdel
 Витерти початок слова, починаючи від курсору.
/iline word_upcase
 Обернути до верхнього регістру літери від курсору й до кінця слова.
/iline word_downcase
 Перетворити літери з початку слова до курсору у нижній регістр.
/iline word_capit
 Приводить слово (від курсору до проміжку) до форми власного імені (Київ).
/iline hist_beginning_search_bwd
 Шукати в зворотньому напрямку по історії рядок, що збігається з поточним від початку до курсору (команда не зрушить курсор з місця).
/iline hist_beginning_search_fwd
 Шукати з далі у історії рядок, що збігається з поточним від початку до курсору (виконання команди не рухає курсор).
/iline hist_prev
 Попередній рядок з історії уводу.
/iline hist_next
 Наступний рядок в історії.
/iline iline_start
 Перескочити на початок рядка.
/iline iline_end
 Перескочити до кінця рядка.
/iline iline_fdel
 Вилучити кінець рядка, починаючи з курсору.
/iline iline_bdel
 Вилучити початок рядка до позиції курсору.
/iline iline_accept
 Затвердити рядок.
/iline iline_accept_down_hist
 Перейти до наступного рядка в історії, затвердивши поточний.
/iline compl_do
 Доповнити поточне слово.
/iline compl_cancel
 Скасувати попереднє доповнення.
/iline send_multiline
 Завершити й надіслати багаторядкове повідомлення.