view mcabber/doc/help/uk/hlp_move.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents a84e8f07e241
children
line wrap: on
line source


 /MOVE [група]

Переносить поточний контакт до вказаної групи. Якщо групу не вказати контакт опиниться у головній групі. Якщо група не існує, її буде створено.
Примітка: в режимі розмови можна використати "/roster alternate", щоб перейти до нового місця контакту контакту.