view mcabber/doc/help/uk/hlp_otr.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents a84e8f07e241
children 2911c950dcd1
line wrap: on
line source


 /OTR key
 /OTR start|stop|info [jid]
 /OTR fingerprint [jid [відбиток]]
 /OTR smpq|smpr [jid] secret
 /OTR smpa [jid]

Щоб позначити обраний у списку контакт, можна використовувати ".", а якщо "." є останнім аргументом, можна не вказувати й її.

/otr key
 Виводить у вікно стану відбиток з вашого приватного ключа
/otr start [jid]
 Створює захищений за допомогою OTR канал до jid
/otr stop [jid]
 Закриває захищений канал до вказаного jid
/otr info [jid]
 Показує поточний стан шифрованого з'єднання з jid
/otr fingerprint [jid [відбиток]]
 Показує поточний відбиток ключа каналу шифрування.
 Ви можете підтвердити відбиток, коли вкажете його. Якщо ви вкажете неправильний відбиток, поточний стане непідтвердженим.
/otr smpq [jid] secret
 Розпочинає Socialist Millionaires Protocol до jid з використанням secret
/otr smpr [jid] secret
 Відповідає на запит розпочати SMP від jid з використанням secret
/otr smpa [jid]
 Перериває працююче з'єднання по Socialist Millionaires Protocol