view mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents e21757606b5b
children 8cec41ebecb3
line wrap: on
line source


 /ROSTER bottom|top|up|down|group_prev|group_next
 /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
 /ROSTER search ім'я
 /ROSTER display|hide_offline|show_offline|toggle_offline
 /ROSTER item_lock|item_unlock|item_toggle_lock
 /ROSTER hide|show|toggle
 /ROSTER note [-|текст]

Керує списком контактів.

/roster bottom
 Перейти до кінця списку.
/roster top
 Перейти на початок списку.
/roster up
 Перейти вище по списку.
/roster down
 Перейти нижче по списку.
/roster group_prev
 Перейти до попередньої групи в списку.
/roster group_next
 Перейти до наступної групи в списку.
/roster alternate
 Прейти до "альтернативного" контакту. "Альтернативний" контакт - це останній контакт, який був в режимі розмови. Ця команда може використовуватись після команд типу "/roster unread_next" (Ctrl-q).
/roster unread_first
 Перейти до першого непрочитанного повідомлення.
/roster unread_next
 Перейти до наступного непрочитанного повідомлення.
/roster search ім'я
 Шукати контакт з прізвиськом або jid, що вміщують "ім'я" (тільки по контактах, що відображуються)
/roster display [маска]
 Перевірка чи зміна фільтру, що накладаєтья на список контактів.
 Маска є рядком з літер статусу, які не буде відфільтровано (o - присутній, f - бажає поговорити, d - не турбувати, n - відсутній, a - відійшов, _ - не у мережі)
 Наприклад, ofdna залишить у списку лише тих, хто зараз підключений до мережі.
 "*" відповідає усім статусам.
/roster hide_offline
 Сховати неприсутні контакти (як /roster display ofdna).
/roster show_offline
 Показувати неприсутні контакти також (/roster display ofdna_).
/roster toggle_offline
 Переключити відображення неприсутніх контактів.
/roster item_lock [jid]
 Закріплює вказаний об'єкт списку так, що він завжди відображується, незважаючи на свій статус.
/roster item_unlock [jid]
 Відміняє дію item_lock.
/roster item_toggle_lock [jid]
 Перемикає "закріпленість" об'єкта.
/roster hide
 Сховати список.
/roster show
 Показати список.
/roster toggle
 Переключити відображення списку.
/roster note [-|текст]
 Встановити "текст" як нотатку.
 Коли "текст" не вказано, покаже нотатку до поточного об'єкту (а якщо цей об'єкт є вікном стану - відобразить усі нотатки).
 Якщо вказати "-", то нотатку буде витерто.