view mcabber/doc/help/uk/hlp_say.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents a84e8f07e241
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] текст

Надсилає текст до поточного контакту. Це може стати в нагоді, якщо ви хочете надіслати повідомлення з символом '/' на початку.
Флаги -n та -h змінюють тип повідомлення у "normal" або "headline". -- використовується, щоб надіслати звичайне повідомлення, що починається з -n чи -h.