view mcabber/doc/help/uk/hlp_say_to.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents a8f07ba4daf2
children 053fd04e5a4d
line wrap: on
line source


 /SAY_TO [-n|-h] [-q] [-f файл] jid текст

Надсилає текст до вказаного jid.
Майте на увазі, що ця команда не встановлює стандартного ресурсу для контакту, отже, якщо вам треба надіслати декілька повідомлень до визначених ресурсів, вам треба використовувати "/say_to" для кожного повідомлення.
Флаги -n та -h змінюють тип повідомлення у "normal" або "headline". "--" використовується, щоб надіслати звичайне повідомлення, що починається з -n чи -h.
Флаг -q дозволяє надсилати повідомлення, не перемикаючи вікна розмови (корисно при автоматичному надсиланні через fifo).
Ви можете узяти текст повідомлення із текстового файлу за допомогою аргументу -f. Звісно, якщо вказано файл з повідомленням, "текст" ігнорується, й його можна не вказувати взагалі.