view mcabber/doc/help/cs/hlp_add.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /ADD [jid [přezdívka]]

Přidá uživatele 'jid' do seznamu kontaktů (rosteru) do výchozí skupiny a pošle oznámení o přidání danému uživateli. Není-li zadána 'přezdívka', použije se 'jid' jako jméno kontaktu. Není-li zadáno ani 'jid' (nebo je-li zadán prázdný řetězec "") nebo je-li jako 'jid' znak '.', pracuje se s aktuálním kontaktem.

/add [jid [přezdívka]]
 Přidá do seznamu kontaktů uživatele 'jid' se jménem 'přezdívka'.

Příklad: "/add pepa@jabber.server.cz Pepa"