view mcabber/doc/help/cs/hlp_alias.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /ALIAS [název [= příkazová_řádka]]

Umožní přidávat zkrácené zástupce (aliasy) pro zjednodušení zadávání složitejších příkazů.

/alias
 Zobrazí přehled aktuálně definovaných aliasů.
/alias název
 Vypíše hodnotu aliasu s názvem 'název'.
/alias název=
 Vymaže alias s názvem 'název'.
/alias název = příkazová_řádka
 Nastaví alias s názvem 'název' na hodnotu 'příkazová_řádka'.

Příklad: "/alias away = status away"