view mcabber/doc/help/cs/hlp_authorization.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /AUTHORIZATION allow|cancel|request|request_unsubscribe [jid]

Slouží k řízení oprávnění k zobrazování stavu. Umožní požádat o autorizaci ostatní kontakty a dovolí řídit, kdo bude autorizován.
Není-li zadáno 'jid', použije se aktuálně zvolený uživatel.

/authorization allow
 Povolí kontaktu získávat informace o vašem stavu (autorizuje ho).
/authorization cancel
 Znemožní kontaktu získávat informace o vašem stavu (neautorizuje ho).
/authorization request
 Požádá o možnost zobrazování stavu daného kontaktu (požádá o autorizaci).
/authorization request_unsubscribe
 Požádá o zrušení možnosti zobrazování stavu daného kontaktu (odvolá požadavek na autorizaci).