view mcabber/doc/help/cs/hlp_color.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /COLOR roster (zkrácené_stavy maska (barva|-)|clear)
 /COLOR mucnick přezdívka (barva|-)
 /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]

Umožní dynamicky nastavovat barvy v programu.

/color roster clear
 Odstraní všechna pravidla pro nastavení barev v seznamu kontaktů (rosteru). Všechny položky budou mít výchozí barvu.
/color roster zkrácené_stavy maska barva
 Nastaví pravidlo pro barvu (nebo ho přepíše, pokud již existuje). 'zkrácené_stavy' je řetězec obsahující všechny požadované stavy, které má pravidlo zpracovávat (např. 'ofdna'), nebo znak '*' pro libovolný stav položky seznamu kontaktů. 'maska' je maska obsahující divoké znaky aplikovaná na 'jid' (např. 'mikael*') a 'barva' je požadovaná barva (např. 'red').
 Je-li místo barvy znak '-', pravidlo se odstraní.
 Vyhovuje-li více než jedno pravidlo, použije se barva z posledního vytvořeného (nikoliv přepsaného) pravidla.
/color mucnick přezdívka (barva|-)
 Označí účastníka konference se jménem 'přezdívka' pro obarvování barvou 'barva'. Pokud místnost používá obarvování, tato barva bude použita. Je-li jako barva použit znak '-', bude barva vybrána automaticky, nikoliv však v režimu 'preset' (viz dále), ale zůstane stále stejná v režimu 'on'.
/color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
 Nastaví režim obarvování účastníků v konferenční místnosti (MUC). Je-li uvedeno 'jid' (nebo znak '.' znamenající aktuálně vybranou položku), režim se bude týkat jen dané místnosti. Při použití znaku '*' se bude nastavení aplikovat pro všechny místnosti mimo těch, které byly nastaveny pomocí jejich 'jid'.
 Režim 'on' obarvuje všechny přezdívky účastníků, 'preset' jen ty ručně nastavené příkazem "/color mucnick" a 'off' obarvováví vypne. Není-li režim uveden, je výchozím režim 'on'. Režim '-' odstraní obarvování daného 'jid', takže se použije globální nastavení. Globální nastavení nelze odstranit.
 Výchozí globální nastavení obarvování je 'off'.