view mcabber/doc/help/cs/hlp_del.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /DEL

Smaže aktuální kontakt ze seznamu kontaktů (rosteru) a zruší povolení oznamování o stavu daného kontaktu (autorizaci) na obou stranách.