view mcabber/doc/help/cs/hlp_move.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /MOVE [skupina]

Přesune aktuální kontakt do požadované skupiny. Není-li skupina zadána, přesune se kontakt do výchozí skupiny. Pokud skupina neexistuje, automaticky se založí.
Tip: V módu rozhovoru lze použít "/roster alternate" pro skok na přesunutý kontakt.