view mcabber/doc/help/cs/hlp_msay.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children 9e3f8cbdfe02
line wrap: on
line source


 /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort

Pošle víceřádkovou zprávu. Pro posílání zpráv s více řádky se používá víceřádkový režim.
Ve víceřádkovém režimu je každý řádek (mimo příkazových řádků) napsasný do vstupního řádku přidán do víceřádkové zprávy. Až je zpráva připravena, odešle se vybranému kontaktu pomocí příkazu "/msay send".
Parametr 'begin' zapíná víceřádkový režim a dovoluje zadat i předmět (subject) zprávy.
Parametr 'verbatim' zakáže příkazy, takže je možné zadávat řádky začínající lomítkem. Pouze příkaz "/msay" (s parametrem 'send' nebo 'abort') může být použit pro ukončení tohoto režimu.
Tip: Parametr 'toggle' může být svázán s klávesou pro rychlé přepínání víceřádkového režimu (například "/bind M13 = msay toggle" pro přepínání pomocí kombinace Meta+Enter).

/msay begin [předmět]
 Vstoupí do víceřádkového režimu.
/msay verbatim
 Vstoupí do doslovného víceřádkového režimu.
/msay send [-n|-h]
 Pošle aktuální víceřádkovou zprávu aktuálně zvolenému kontaktu.
/msay send_to [-n|-h] jid
 Pošle aktuální víceřádkovou zprávu kontaktu 'jid'.
/msay toggle
 Přepne do/z víceřádkového režimu (begin/send).
/msay abort
 Ukončí víceřádkový režim bez odeslání zprávy.

Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline).