view mcabber/doc/help/cs/hlp_otr.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /OTR key
 /OTR start|stop|info [jid]
 /OTR fingerprint [jid [fpr]]
 /OTR smpq|smpr [jid] tajemství
 /OTR smpa [jid]

Slouží pro řízení OTR (Off-The-Record messaging, šifrovaná komunikace).
Jako 'jid' je možno použít znak '.' pro aktuálně zvolený kontakt.

/otr key
 Zobrazí otisk (fingerprint) vašeho soukromého klíče ve stavovém okně.
/otr start [jid]
 Otevře OTR kanál pro zadaný kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
/otr stop [jid]
 Zavře OTR kanál pro zadaný kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
/otr info [jid]
 Zobrazí aktuální stav OTR pro zadaný kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
/otr fingerprint [jid [fpr]]
 Zobrazí aktivní otisk OTR kanálu.
 Je-li zadán otisk místo 'fpr', otisk se stane důvěryhodným. Je-li místo 'fpr' jiný nepravý řetězec, otisk ztratí důvěryhodnost.
/otr smpq [jid] tajemství
 Zahájí Socialist Millionaires Protocol s heslem 'tajemství' a zvoleným uživatelem 'jid'.
/otr smpr [jid] tajemství
 Odpoví na zahájení uživateli 'jid' heslem 'tajemství'.
/otr smpa [jid]
 Ukončí běžící Socialist Millionaires Protocol s uživatelem 'jid'.