view mcabber/doc/help/cs/hlp_pgp.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /PGP disable|enable|force|info [jid]
 /PGP setkey [jid [klíč]]

Slouží k nastavení šifrování pomocí PGP (Pretty Good Privacy).
PGP šifrování se nepoužije, není-li detekována podpora PGP na druhé straně, i když je příkazem povoleno. Šifrování je možno vynutit parametrem 'force'.
Jako 'jid' je možno použít znak '.' pro aktuálně zvolený kontakt.

/pgp enable [jid]
 Povolí PGP šifrování pro kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
/pgp disable [jid]
 Zakáže PGP šifrování pro kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
/pgp [+|-]force [jid]
 Vynutí PGP šifrování i pro zprávy offline a vždy předpokládá, že příjemce podporuje PGP. Pokud nemůže být zpráva zašifrována (chybějící klíč nebo id klíče), zpráva se vůbec neodešle. Tato volba je ignorována, je-li podpora PGP vypnuta.
/pgp info [jid]
 Zobrazí aktuální nastavení PGP pro kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
/pgp setkey [jid [klíč]]
 Nastaví PGP klíč pro šifrování zpráv s kontaktem 'jid'.
 Není-li klíč zadán, aktuální klíč se vymaže.