view mcabber/doc/help/cs/hlp_rawxml.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /RAWXML send řetězec

Pošle 'řetězec' (v holém XML formátu) Jabber serveru.
Neprovádí žádné kontroly řetězce.

POZOR!
Používejte tuto funkci, jen když víte, co děláte, jinak můžete způsobit přerušení spojení.

Příklad: "/rawxml send <presence><show>away</show></presence>"